అలనాటి నేతలు!!!

అలనాటి నేతలు!!!
త్యాగ పూరిత నాడు
స్వార్ధపరత్వ నేతలు నేడు
అలనాటి నే తలు అవిరామ దీక్షను బూని
అవిరళ కృషిని అతివాదులు మిత వాదులుగా
ఎన్నో ఎన్నెన్నో త్యాగములోనర్చి,
స్వసుఖముల,స్వజనుల వీడి
భరత మాత స్వేచ్చకై పోరు సలిపి
ప్రా ణ త్యాగాములకైన వేనుదీయరాయే ||అలనాటి నేతలు
నిర్భీతిగా పోరుసలిపి బ్రిటిషు సైనికుల
లాఠీ దెబ్బలు బూటు తాపులు
ఇంకెన్నో హింసలు సైచి వెనుదిరగక
వీరపతాకమేగురవేసిరి,||నాడు||
యువకిసో రం భగత్సింగ్ అతివాదిగా
హింసకు హింసగా” డయ్యర్ జలియన్వాలా బాగ్”
మారణకాండ ప్రతీకార చర్యలో ఖైదీ ఐ
ఉరికంబమేక్కే,
“సుభాష్ చంద్ర బోస్ “విమాన దుర్ఘటన పాలై
స్వాతంత్ర్య పోరున ,అసువులు బాసి
కనుల కానరాని వీరమరణ మంది ,
ఈనాటికీ ప్రజాహృదయాల సజీవుడైనిలచే ,||అలనాటి నేతలు,||
“స్వాతంత్ర్యము నాజన్మహక్కని”ఎలుగెత్తి చాటిన
బాలగంగాధర తిలక్ ,
గుండు కెదురుగా గుండె నిలిపి
“సైమందొర గోబాక్ “అని ఘోషించిన
ఆంద్ర కేసరి “టంగుటూరి “||అలనాటి నేతలు||
ఆనాటి మనప్రధాని నిస్వార్ధ నిరాడంబరజీవి లాల్బహదూర్సాస్త్రి
అనతికాల పాలనలోనే దేశప్రగతి పగ్గాల్లు పట్టి ,
జై జవాన్ ,జైకిసాన్ అను నినాదాన వీర
జవానుల,కర్షక జనాల నుత్తేజపరచి
హరితవిప్లవముప్రోదిచేసి ,ఇండో -పాకిస్తాన్ సమరాన
విజయపతాకమేగురవేసి తాష్కంట్ సమావేశ సమయాన
సంధి చర్చలు వేళ అనారోగ్యము పాలై
అసువులు బాసే . ||,నేతలు నాడు||
వనసంపదలపై ఆంక్షలు విధించి అడవిబిడ్డల
పురుషుల హతమార్చి స్త్రీల హింసించు ,
బ్రిటిషు సైనికుల దురాగతముల నణ చి దునుమాడి
అడవులన్నీ తిరిగి అడవుల నుండి పోరి
కొండ దొరల క్రోడీకరించి
బడబానలమంటి బ్రిటిషు సేనలప్రక్కలో బల్లెమై
గడ గడ లా డించి
తెల్లదొరల మాయాజాల నిర్బంధాన
తూటాలకు బలి అయిన వీరబెబ్బులి ,
ఆధునిక వీరాభి మన్యు అల్లూరి సీతారామరాజు ||అలనాటి నేతలు ||
వీరపోరాటాన “ఉక్కుమనిషి”గ
కీర్తి వడసిన ” సర్దార్ వల్లభాయి పటేల్ “
స్వాతంత్రసమర వేళ స్వగృహం'”ఆనంద భవ నమునే ‘”
“దారాదత్తం చేసిన
నిఘూడ త్యాగమూర్తి” మోతిలాల్ నెహ్రు “
అనున్గుబిడ్డ భారతావని
వినువీధుల శాంతి కపోతమేగురవేసిన
“శాంతి దూత చా చా నెహ్రు “||అలనాటి నేతలు||
అహింసా సూత్రాన అందరిని ఒకటి గ
సమీకరించి” రఘుపతి రాఘవ రాజా రాం
సభుకో సంమ్మతి దే భగవాన్ “
అని సత్యాగ్రహ సామరస్య శాంతి సాధనల
స్వాతంత్ర్యం సాధించి
గాడ్సే తూటాలకు నేలకొరిగిన
మహామేరువు మనజాతిపిత
“మోహన్ లాల్ కరంచంద్ గాంధి “
భారాతవనిని స్వేచ్చావాయువుల ప్రసరింపజేసి
భారతమాత కన్నీరు తుడిచి వీరమాతగా నిల్పిన
మహాత్యాగాధనులు మరలి పోవగా ,
నేడు
ఈనాటి నేతలు కొందరు అమాయక జనుల
ఆశలకు బాసల ఎరలు వేసి అందలాలెక్కి
వాగ్దానాల పలుపు తాడుతో ప్రజల ను
ఆలమందలుగాజేసి అందినంత స్వాహాచేసి ప్రపంచరుణాల ,
పెంపుజేసి ప్రగతిని ముంచు చుండే,
ప్రతిరాష్ట్రమున కొక విప్లవవిద్రోహ ముతా లు లు ప్రబలి
ధన దాహాన ప్రజా మారణ హోమాలు సేయ ,
దురాగతాలదుష్ట దమనకాండల
రూపు మాపి శాంతిభద్రతల కాచి ,
అమాయకప్రజల ఆదుకొన అసమర్దులై
ఎవరికీ వారే అందినంత స్వాహాజేసి
ఆనందించు ,నేతల ,గని బ్రిటిషు దాస్య శృంఖలములు వీడి
స్వేచ్చావాయువుల పీల్చు భరతమాత,
స్వంత బిడ్డల
అక్రమ సమస్యా శృం ఖలముల
బందీగా ఆక్రో సించి కృంగి క్రుసించే నేడు

 

Send a Comment

Your email address will not be published.