హీరోయిన్లు కావలెను

తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి చిక్కులు ఏదో ఒక రూపంలో వస్తూనే ఉన్నాయి. నిన్న, మొన్నటి దాకా ప్రత్యేక తెలంగాణ ,…

ఆస్ట్రేలియా లో భారతీయులు

ఆంధ్ర దేశమవతరించె ఆస్ట్రేలియా ఖండమున దేశమంటే మనుషులను సూక్తి నన్వయించి. పుట్టింటి మమకారమొక వంక మొగ్గుచూప సుఖ జీవన శైలి…

వెన్నెల వాకిలిలో వాలాను
వెన్నెల వాకిలిలో వాలాను

అందంగా ఉన్నావంటే చాలు అమ్మాయి పడిపోతుంది అవసరం లేకున్నా సరే కురులు సర్దుకుంటుంది తెలివైన వాడివి అనగానే అబ్బాయి పడిపోతాడు…