తెలుగు సాహిత్యంలో చెరగని సంతకం

తెలుగు సాహిత్యంలో చెరగని ముళ్ళపూడి సంతకం – జూన్ 28, ముళ్లపూడి వెంకటరమణ జయంతి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ.. ఈ పేరు తెలియని తెలుగువారు లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఈ పేరు స్ఫురణకు వచ్చిన వెంటనే బుడుగు గుర్తొస్తాడు.. ఆ వెంటనే ఆయన…

ఇండియన్ మ్యూజిక్ ఐకాన్

ఇండియన్ మ్యూజిక్ ఐకాన్ ఏ.ఆర్. రెహమాన్ భారతీయ సినీ సంగీతానికి ట్రెండ్ సెట్టర్ ఎ. ఆర్. రెహమాన్ పేరుతో పేరుగాంచిన అల్లా రఖా రెహమాన్. 6 జనవరి 1967న జన్మించిన ఆయన్ సంగీత దర్శకుడు, స్వరకర్త, గాయకుడు, గీత రచయిత, నిర్మాత,…