రజనీకాంత్‌కు దాదాసాహెబ్
రజనీకాంత్‌కు దాదాసాహెబ్

రజనీకాంత్‌కు ప్రతిష్టాత్మక దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు -సూపర్ స్టార్ అభిమానులు ఖుషీ సౌత్ ఇండియన్ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్‌ను ప్రతిష్టాత్మక…

తెలుగు పదాలతో "శివతాండవం"
తెలుగు పదాలతో "శివతాండవం"

తెలుగు పదాలతో “శివతాండవం”చేసిన పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు “కైలాసశిఖర మల గడగి ఫక్కున నవ్వ నీలిమాకాశంబు నిటలంబుపై నిల్వ నందికేశ్వర మృదంగ…