వేయి నామాల వాడా...

గుండె లోతుల్లోంచి భక్తి పారవశ్యంతో ఈ కరోనా బాధనుండి కాపాడమని ఏడుకొండల వాని రూపాన్ని కన్నులముందు నిలిచేట్లు సుందరమైన పద…

NZTA ఉగాది
NZTA ఉగాది

31-03-2019 సాయంత్రం 4 గంటల నుండి … మహాత్మా గాంధీ సెంటర్ ఆక్లాండ్