QTA నూతన కార్యవర్గం
QTA నూతన కార్యవర్గం

ఆస్ట్రేలియా తూర్పు తీరాన తొలి సంధ్య వేళల్లో తెలుగువారి ఘంటారావం. విద్యార్థులతో నేస్తం కలిపి విద్యాలయాలను తెలుగుదనంతో నింపుతున్న తెలుగు…